Disclaimer Tandartswiki.nl

Het gebruik van de informatie op TandartsWiki.nl is te alle tijde de verantwoordelijkheid van de bezoeker. Als bezoeker van de site geef je aan dat je de algemene voorwaarden hebt gelezen, deze te begrijpen en ermee instemt.

De artikelen op TandartsWiki.nl bevatten algemene informatie die niet bedoeld is als medisch of tandheelkundig advies. Evenmin vormt de hier aangeboden informatie de basis voor medische of tandheelkundige adviezen. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend van welke aard dan ook.